loading

www.saskiabonarius.nl | director music theatre | actress

Voïsz Vocal Projects | 2012-2015

Strange Vibes | Koper i.s.m. BigBand Utrecht | Earth i.s.m. Freek Koopmans
vocale theatrale concerten o.l.v. Merel Martens

VOÏSZ zoekt de grenzen op van de lichte vocale muziek en zoekt in haar experimentele projecten naar samenwerking met andere kunstdisciplines. Het koor bestaat uit ruim 20 charismatische zangers. In mijn regies wil ik dat de theatrale vorm de muziek versterkt (en niet in de weg zit!). Daarom ben ik regelmatig bij de repetities geweest om het repertoire goed te leren kennen en me te laten inspireren. Ik vind het belangrijk dat de individuele kracht zichtbaar blijft binnen de mis-en-scène van de groep.
De samenwerking met dirigent Merel Martens was heel prettig. Samen letten we op het algehele tempo en ritme van de voorstelling, door de volgorde van en verbindingen tussen de nummers goed te bespreken. Als muzikaal een andere regie gewenst was of juist voor de regie een muzikale toevoeging, zagen we dat beiden als creatieve uitdaging.
Bij het project Koper (waar stem en koper samensmelten) bedacht ik enkele korte acts voor zanger en blazer. Deze ‘miniatuurtjes’ speelden tussen de groepsnummers – in beeld en klank een prettige afwisseling in dynamiek. Bij het project Strange Vibes (een zoektocht naar de mogelijkheden van de stem) heb ik door keuze van zwarte kleding en minimale choreografieën de nadruk gelegd op de sprekende gezichten van de zangers. Voor Earth heb ik eindregie gedaan; het geheel was al zo goed als af en ik heb slechts wat puntjes op de i gezet. Bij alle projecten heb ik meegedacht over het lichtontwerp en zat ik naast de technicus van het betreffende theater om te cue-en of schoof zelf met de knoppen.

zangers VOÏSZ Vocal Projects | dirigent Merel Martens | musici BigBand Utrecht | dirigent Martien de Kam | slagwerk Freek Koopmans