loading

www.saskiabonarius.nl | director music theatre | actress

2022 Muziektheater De Plaats | Waar ik mijn hart aan ophang | actrice

Deze voorstelling was onderdeel van een drieluik. De vier acteurs en het koor brachten, in het gedachtegoed van Helene Kröller-Müller, een ode aan de kunst. Waar ik mijn hart aan ophang was een voorstelling over een bijzondere vrouw die liever tegen haar schilderijen praatte dan tegen mensen van vlees en bloed. Over hoge verwachtingen en grote teleurstellingen. Over op zoek zijn naar houvast, om iets te hebben wat het waard is om voor te leven. Over alleen zijn. En alleen sterven. Op de prachtige locatie van het Jachthuis Sint Hubertus, in het Park Hoge Veluwe.

Jannemieke Caspers, tekst | Miguel Boelens, compositie | Lise-Lott Kok, regie |  Femke Ratering, vormgeving | Saskia Bonarius, Helene Kröller-Muller, saxofoon | Joris Erwich, Anton Kröller, Accordeon | Rosine Langbroek, de dochter Helene, viool | Simon Boer, Sam van Deventer, melodica | Muziektheaterkoor de Plaats o.l.v Lucas Wiegerink

Lees de recensie in de Theaterkrant hier.

Lees meer op de website van Muziektheater de Plaats hier.

Foto’s: Anna Franssen